نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع دانشجو حسین یار محمدی دانشجویی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

جلسه دفاع دانشجو حسین یار محمدی دانشجویی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی


جلسه دفاع دانشجو حسین یار محمدی  دانشجویی کارشناسی ارشد  رشته جامعه شناسی 

 

تاریخ دفاع از پایان نامه1400/03/26 روزدوشنبه ساعت11الی13

 

عنوان پایان نامه : پرسش از شعر عمومی؛ کاوشی در میانه­ی جامعه­شناسی، فلسفه و ادبیات

 

 

استاد راهنما : دکترنادر امیری استادیار  عضو هیت علمی گروه جامعه شناسی

 

استاد مشاوره :

 

داور داخل گروه: دکترهمایون مرادخانی  استاد یار عضو هیت علمی گروه جامعه شناسی

 

            داور خارج از گروه:  دکتر علیرضا قاسمی  استادیار عضو هیت علمی دانشگاه آزاد

 

 

نماینده تحصیلات تکملیی :   دکتر محمد  ابوالفتحی عضو هیت علمی گروه علوم سیاسی

 

                                                                                لینک دفاع :