نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع سینا جوادی دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی - سازمانی

جلسه دفاع سینا جوادی دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی - سازمانی


 

جلسه دفاع دانشجو آقای سینا جوادی دانشجوی کارشناسی ارشد  رشته کارآفرینی سازمانی

تاریخ دفاع از پایان نامه : 27 بهمن ماه روز دوشنبه ساعت 16:30

عنوان پایان نامه : واکاوی چالش های کارآفرینی سازمانی در شرکت های دانش بنیان شهرستان سنندج

استاد راهنما : دکتر بیژن رضایی

استاد مشاور:  دکتر یوسف محمدی فر

داور داخل گروه: دکتر نادر نادری

داور از دانشگاه رازی: دکتر محسن یاراحمدی

نماینده تحصیلات تکملیی :  دکتر علی فلاحتی

لینک دفاع   :  http://vc4.razi.ac.ir/rl3nqdsve47y