نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع محمد مهدی حاجیلویی دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

جلسه دفاع محمد مهدی حاجیلویی دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی


 

جلسه دفاع دانشجو آقای محمد مهدی حاجیلویی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد انرژی

 

تاریخ دفاع از پایان نامه : 29 / 11 / 1399 روز چهار شنبه ساعت 10 صبح .

 

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر کارایی انرژی بر تغییرات مصرف انرژی در ایران

 

 

استاد راهنما : خانم دکتر سمیه اعظمی

 

استاد مشاور:  -

 

داور داخل گروه: آقای دکتر کیومرث سهیلی

 

 

داور مدعو خارج از دانشگاه  آقای دکتر مجتبی الماسی

 

نماینده تحصیلات تکملیی :  آقای دکتر بیژن رضائی

 

 لینک دفاع      http://vc4.razi.ac.ir/rr27od07nhqf/