نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع گروه جامعه شناسی عابدین خسروی

جلسه دفاع گروه جامعه شناسی عابدین خسروی


جلسه دفاع گروه جامعه شناسی عابدین خسروی  

 

جلسه دفاع دانشجوعابدین خسروی  دانشجویی کارشناسی ارشد  رشته مطالعات فرهنگی

 

تاریخ دفاع از پایان نامه 1400/04/09روزچهار شنبه ساعت 10/30الی12

 

عنوان پایان نامه : اثر جهانی‌سازی بر تغییر اولویت زبان مادری (مورد شهرستان صحنه/ استان کرمانشاه)

 

استاد راهنما : دکترمحمد علی فرهادی  استادیار  عضو هیت علمی گروه جامعه شناسی

 

استاد مشاوره : دکتر جلیل کریمی  دانشیار  عضو  هیت عملی گروه جامعه شناسی  

 

داور داخل گروه: دکترسیاوش قلی پور دانشیار عضو هیت علمی گروه جامعه شناسی

 

            داور خارج از گروه:  دکتر علیرضا قاسمی  استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد

 

نماینده تحصیلات تکملیی :  دکتر کامران یز دان بخش  استاد یار عضو هیئت علمی گروه  روانشناسی

 

    لینک دفاع:     Vc4.razi.ac.ir/rrgcvre6yl6j