نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه نقد و بررسی کتاب ژئو اکونومی : امنیت انرژی و دیپلماسی انرژی

جلسه نقد و بررسی کتاب ژئو اکونومی : امنیت انرژی و دیپلماسی انرژی


 

جلسه نقد و بررسی کتاب ژئو اکونومی : امنیت انرژی و دیپلماسی انرژی

 این جلسه، با حضور نویسنده کتاب، آقای لقمان قنبری دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه رازی و گروهی از دانشجویان دکترا آقایان عباس نادری و مسعود هاشمی و دانشجوی جامعه شناسی سیاسی دانشگاه رازی و خانم آزاده آلفتی ودانشجوی لیسانسفرشته بهرامی پور دانشجوی لیسانس برگزار گردید.
بخش روابط بین الملل دانشگاه رازی این کتاب (کتاب ژئو اکونومی : امنیت انرژی و دیپلماسی انرژی)را بررسی کرد و نقاط قوت و ضعف کتاب را برجسته کرده است. در پایان نشست، من از نویسنده کتاب برای جمع آوری این کار علمی قدردانی کردم و از اعضای انجمن علمی سیاسی تشکر می کنم که در طول ترم فعلی جلسات مفیدی را برای دانشجویان برگزار کرده است .و از تلاش دانش آموزان اظهار امیدواری کردند.و  اعضای هیات علمی را تشویق کردند واظهار کردند که مقامات دانشگاه برای ایجاد چنین کارهایی است.
زمان: 1397/3/9
محل: Hekmat Salon، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی