نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حمایت از پایان نامه و رساله‌های دانشجویان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

حمایت از پایان نامه و رساله‌های دانشجویان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی


بدین وسیله به اطلاع دانشجویان گرامی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی می‌رساند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویانی که در زمینه تعاون فعالیت کنند، حمایت مالی می نماید.