خبر تصویری پایگاه صلواتی توزیع شربت و شیرینی به مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س)

خبر تصویری پایگاه صلواتی توزیع شربت و شیرینی به مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س)