نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفاع مجازی داراب گل احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی

دفاع مجازی داراب گل احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی


به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد وکارآفرینی، داراب گل احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی 28 بهمن ماه1399 سال ازپایان‌نامه خود دفاع کرد.

این جلسه به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت مجازی و دربسترسامانه LMS درسطح مطلوب برگزارشد.

آقای داراب گل احمدی پایان نامه کارشناسی ارشد خود را باعنوان « شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود فضای کسب‌وکار استان کردستان با تأکید بر حوزه کشاورزی » باراهنمایی دکتر بیژن رضایی (استادراهنما)، دکتر سهراب دل انگیزان (استادمشاور) و با نمره 25/19 به انجام رساند.

دکترمهدی حسن پوری به عنوان داور خارجی، دکتر نادر نادری به عنوان داور داخلی و همچنین دکتر محسن گل محمدیان به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی دراین جلسه حضورداشتند.

چکیده پایان نامه  به شرح ذیل می باشد.

چکیده

بهبود فضای کسب‌وکار به‌عنوان یک ضرورت اقتصادی مهم، سمت‌وسوی بسیاری از برنامه‌ریزی­های توسعه را به خود معطوف نموده است که علت آن را می­توان در تحریک مطلوب بخش‌های جامعه و افزایش سطح رفاه عمومی در نظر گرفت. بالا بودن نرخ بیکاری در استان کردستان (16.3 درصد) و بالا بودن این نرخ نسبت به میزان آن در سطح کشور نشان­دهنده وضعیت نامطلوب فضای کسب وکار است. ازاین‌رو پژوهش حاضر باهدف شناسایی و اولویت‌بندی عواملی که بر بهبود فضای کسب‌وکار استان کردستان در بخش کشاورزی مؤثر هستند صورت گرفته است. این پژوهش به لحاظ ماهیت، پژوهشی کیفی، به لحاظ هدف، پژوهشی کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی – تحلیلی است. در این پژوهش جهت توصیف فضای کسب‌وکار استان کردستان از مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی، جهت شناسایی عوامل؛ از تحلیل محتوای کیفی و جهت اولویت‌بندی عوامل از تحلیل مؤلفه‌های اصلی استفاده‌شده است. جامعه آماری پژوهش شامل دو بخش است: 1- در بخش مطالعات کتابخانه‌ای شامل اسناد، منابع علمی و مدارک منتشر یافته از مراجع رسمی 2- در بخش کیفی شامل صاحب­نظران، فعالین، مدیران دولتی و کارآفرینان حوزه‌ی کسب‌وکارهای کشاورزی است. نمونه آماری پژوهش غیر احتمالی و هدفمنداست و ابزارگردآوری داده‌ها در این پژوهش مطالعه و مصاحبه است. یافته‌های این پژوهش نشان داد که وضعیت فضای کسب‌وکار استان کردستان نامساعد است و همچنین یافته‌های ناشی از تحلیل محتوای کیفی مصاحبه‌ها نشان داد که دو مؤلفه: 1- موانع سرمایه‌گذاری و 2- ساختار اقتصاد ازجمله عوامل مؤثر بر فضای کسب‌وکار در استان کردستان است. همچنین مؤلفه توسعه و گسترش که مشمول مقوله‌های مدیریت منابع، تسهیم ذینفعان و تقویت زیر‌ساخت‌هاست به‌عنوان راهکارهای بهبود فضای کسب‌وکار نقش بازی می‌کند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که وضعیت فضای کسب‌وکار استان کردستان در بخش کشاورزی؛ وضعیت مطلوبی ندارد و این فضا با موانع بسیار جدی جهت سرمایه‌گذاری و رونق کسب‌‌وکارهای کشاورزی روبه‌رو است که از آن جمله عوامل می‌توان به 1- موانع ساختاری 2- خصایص فرهنگی 3- زیرساخت‌های ضعیف و 4- عدم تعامل آگاهی‌بخش میان عوامل انسانی اشاره کرد. همچنین عواملی همچون عدم هدفمندی حمایت‌های دولت، هزینه بالای نهاده‌ها و دسترسی دشوار به بازار‌ها منجر به ناکارآمدی و عدم رونق کسب‌وکارهای کشاورزی شده است.

کلیدواژه: فضای کسب‌وکار، استان کردستان، کشاورزی