نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفاع مجازی سمیرا زارعی نژاد رشته علوم اقتصادی، توسعه و برنامه‌ریزی

دفاع مجازی سمیرا زارعی نژاد رشته علوم اقتصادی، توسعه و برنامه‌ریزی


به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، سمیرا زارعی‌نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی، توسعه و برنامه‌ریزی، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی ۲۱ بهمن ماه  ۱۳۹۹ از پایان‌نامه خود دفاع کرد.

 

این جلسه به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت مجازی و در بستر سامانه LMS در سطح مطلوب برگزار شد.

 

خانم سمیرا زارعی‌نژاد پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با عنوان «برآورد غیرخطی نقش کانال‌های انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران با رویکرد مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری MSVAR» با راهنمایی دکتر کیومرث سهیلی (استاد راهنما)، دکتر شهرام فتاحی (استاد مشاور) و با نمره ۱۹به  انجام رساند.

دکتر علی فلاحتی و دکتر مرتضی سحاب خدامرادی به عنوان داور داخلی و همچنین دکتر محمدجواد جمشیدی به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی در این جلسه حضور داشتند.

 

چکیده پایان نامه به شرح ذیل می باشد.

ارزیابی دقیق مکانیسم‌های  انتقال پول، از مهمترین ارکان سیاست‌گذاری پولی می‌باشد، زیرا مطالعه مکانیسم انتقال پول علاوه بر شناسایی و تفکیک اثرات کانال‌های مختلف می‌تواند اطلاعات مفیدی در خصوص نقش کانال‌های انتقال پول در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد. لذا در مطالعه حاضر نقش کانال‌های اعتباری، قیمت مسکن، قیمت سهام، نرخ ارز و پایه پولی بر تولید و تورم مورد بررسی قرار می‌گیرد. ازطرفی باید توجه داشت که امکان انتقال غیرخطی سیاست های پولی و تغییر رابطه بین متغیرها، به دلیل تغییرات ساختاری در طی زمان وجود دارد، لذا از مدل مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری که قابلیت زیادی در لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد، استفاده می‌شود.

برای داده‌های تحقیق نیز از تولید ناخالص داخلی، تورم، حجم پایه پولی، شاخص قیمت زمین، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز غیررسمی و مانده تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی از سال ۱۳۹۶-۱۳۵۷ استفاده می‌شود. نتایج تحقیق حاکی از این است که در رژیم یک کانال اعتباری و در رژیم دو کانال قیمت مسکن و کانال قیمت سهام بیشترین نقش را در انتقال آثار پول بر تورم داشته‌اند. از طرفی سیاست‌های پولی در رژیم یک از طریق کانال قیمت مسکن، کانال اعتباری، کانال قیمت سهام و در رژیم دو کانال اعتباری و کانال قیمت سهام بیشترین نقش را در انتقال آثار پول بر تولید داشته‌اند.