نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفاع مجازی سمیره شریفی رشته علوم اقتصادی (اقتصاد نظری)

دفاع مجازی سمیره شریفی رشته علوم اقتصادی (اقتصاد نظری)


به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، سمیره شریفی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی (اقتصادی نظری) دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی 25 روز بهمن ماه 1399 سال از پایان‌نامه خود دفاع کرد.

 

این جلسه به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت مجازی و در بستر سامانه LMS در سطح مطلوب برگزار شد.

 

خانم سمیره شریفی پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با عنوان «برآورد نرخ­های بهینه مالیات بر درآمد در ایران با استفاده از الگوی دایموند- میرلس» با راهنمایی دکتر آزاد خانزادی (استاد راهنما)، دکتر محمد شریف کریمی (استاد مشاور) و با نمره 19.10 به  انجام رساند.

 

دکتر کیومرث سهیلی به عنوان داور خارجی، دکتر شهرام فتاحی عنوان داور داخلی و همچنین دکتر محمد جواد جمشیدی به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی در این جلسه حضور داشتند.

 

چکیده پایان نامه به شرح ذیل می باشد.

یکی از شاخص­‌های مالیاتی که در جهت حداکثرسازی رفاه عمومی همواره مورد توجه پژوهشگران و سیاست­گذاران است نرخ بهینه مالیاتی است . نرخ بهینه مالیاتی به عنوان یکی از مهم­ترین شاخص‌­های کارایی مالیاتی کاربردهای گسترده ای در تصمیمات اقتصادی و سیاست­گذاری‌­ها دارد. همچنین این نرخ می­تواند به عنوان ابزاری جهت هدایت سرمایه نیز استفاده شود. در همین راستا در این پژوهش به  برآورد نرخ­‌های بهینه مالیات بر درآمد  با استفاده از داده­‌های بودجه خانوار پرداخته شده است . در این پایان نامه از مدل سائز که فرمول­‌های مالیات بر درآمد بهینه را با استفاده از کشش­‌های جبرانی و غیرجبرانی درآمد نسبت به نرخ مالیات به دست آورد، استفاده می­شود. فرمول­‌های مالیات غیرخطی بهینه بر حسب کشش‌­ها و شکل توزیع درآمد مشخص می‌­شوند. اثر درآمدی تغییر مالیات بر روی درآمد صفر تخمین زده شد که نشان می­دهد کشش­‌های جبرانی و غیرجبرانی درآمد برابر هستند. با استفاده از کشش­‌های تخمینی نرخ‌­های بهینه مالیات بر درآمد تخمین زده شد. سه حالت را برای ترجیحات ‌بازتوزیعی دولت در نظر می­‌گیریم ، عدم بازتوزیع ، بیشینه سازی درآمد مالیاتی و نرخ مالیات تصاعدی ؛ نتایج تخمین نشان ‌می‌­دهد که نظام بهینه در بازتوزیعی­‌ترین حالت شامل یک درآمد تضمینی زیاد برای افراد کم درآمد و نرخ­‌های نهایی مالیات پایین­‌تر برای افراد با درآمد بیشتر است .