نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفاع مجازی پایان‌نامه دکتری با موضوع طراحی و تدوین مدل کسب‌وکار شهری (مورد کاوی شهر صحنه)

دفاع مجازی پایان‌نامه دکتری با موضوع طراحی و تدوین مدل کسب‌وکار شهری (مورد کاوی شهر صحنه)


دفاع مجازی پایان‌نامه دکتری با موضوع طراحی و تدوین مدل کسب‌وکار شهری (مورد کاوی شهر صحنه)

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، مهدی طلایی دانشجوی رشته کارآفرینی در دانشکده اقتصاد و کارآفرینی مردادماه 1399 از پایان‌نامه خود دفاع کرد.

این جلسه به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت مجازی و در بستر سامانه LMS در سطح مطلوب برگزار شد.

مهدی طلایی رساله دکترای خود را با عنوان « طراحی و تدوین مدل کسب‌وکار شهری (مورد کاوی شهر صحنه)» با راهنمایی دکتر سهراب دل انگیزان (استاد راهنمای اول)، دکتر  نادر نادری (استاد مشاور) و با نمره کامل و عالی به  انجام رساند.

دکتر محمدحسن فطرس به عنوان داور خارجی، دکتر یوسف محمدی فر و دکتر بیژن رضایی  به عنوان داور داخلی، دکتر فرزاد رستمی به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی در این جلسه حضور داشتند.

چکیده پایان نامه به شرح ذیل می باشد.

شــهرها مراکز اصلی اقتصادی و در کنار تجمع جمعیتی، محل عرضه کالاها و خدمات و شکل‌گیری کسب‌وکارهای متفاوت شهری هستند. در بسیاری مواقع ماهیت اقتصادی و کسب‌وکاری هر شهر، ویژگی خاصی چون صنایع تخصصی، کشاورزی، خدماتی، توریستی و یا فناوری است و ماهیت اصلی آن به‌واسطه کسب‌وکارهای موجود در آن شکل می‌گیرد. از طرفی مدل کسب‌وکار، ساختار لایه‌بندی شده یک کسب‌وکار را به‌گونه‌ای سازمان‌دهی می‌کند که در آن نحوه جذب مشتری، ساختار درآمدزایی و ساختار هزینه را تشریح می‌نماید. در حقیقت همه کسب‌وکارها با ساختار مدل کسب‌وکاری، از هم جداشده و هویت پیدا می‌کنند. ادبیات موضوع تدوین مدل کسب‌وکار را تاکنون در چهار سطح قابل انجام دانسته‌اند. سطح محصول یا خدمات، سطح واحد تجاری، سطح شرکت و سطح صنعت، هدف این مطالعه افزودن یک‌لایه جدید به نام "لایه شهری " به ادبیات موضوع مدل کسب‌وکار است. این تحقیق از نوع آمیخته و طرح تحقیق اکتشافی (کیفی -کمی) است. در فاز اول داده‌های کیفی با استفاده از منطق نظریه داده بنیاد و از طریق روش جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات اسنادی و نیز مصاحبه نیمه ساختارمند با نخبگان، گردآوری شدند و در فاز دوم، مقوله‌ها و مفاهیم استخراجی و میزان اهمیت آن‌ها مورد ارزیابی مصاحبه‌شوندگان قرار گرفت. در این تحقیق اطلاعات به‌دست‌آمده با روش مرور نظام‌مند، تحلیل محتوا و تحلیل منطقی و از طریق نرم‌افزار MAXQDA مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد؛ فضای پیچیده مدیریت شهری، ضرورت سیاست‌گذاری اقتصادی و تسهیل امور کسب‌وکارهای شهر، لزوم تدوین مدل کسب‌وکار برای شهرها را ضروری کرده است. مدل کسب‌وکار شهری، وظیفه، اداره کردن داخلی شهر ازنظر ثروت آفرینی و جهت‌دهی استراتژیک شهر به سمت اهداف مناسب را، به عهده دارد که در قالب سه لایه، 1) لایه تولید محصول و ارائه خدمات، 2) لایه زیست‌محیطی و 3) لایه اجتماعی، قابل طراحی است. در این تحقیق پس از بررسی و تحلیل‌های به‌عمل‌آمده، ابعاد مدل استخراج و روابط بین آن‌ها تبیین گردید و درنهایت مدل کسب‌وکار شهری طراحی‌شده و بر روی شهر صحنه در استان کرمانشاه پیاده‌سازی شد.