نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوازدهمین جشنواره بین المللی فارابی

دوازدهمین جشنواره بین المللی فارابی


دوازدهمین جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی به ریاست وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، از دهم شهریورماه سال جاری کار خود را در مرحله دریافت آثار در چهار قالب "اثر پژوهشی اختتام یافته"، "کتاب تألیفی پژوهشی"، "رساله دکتری" و "پایان نامه کارشناسی ارشد" آغاز کرده است.  متقاضیان محترم میتوانند در هر یک از قالب های چهارگانه فوق، آثار فاخر و برتر آن حوزه را که " در سه سال گذشته از فروردین 1396 تا پایان اسفند 98 نگاشته شده " و از ویژگی تحقیق و پژوهش و نوآوری برخوردار است به گروه آموزشی خود تحویل نمایند، یا به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت WWW.FARABIAWARD.IR مراجعه نمایید.