نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین پیش نشست همایش سالیانه انجمن مطالعات صلح ایران

دومین پیش نشست همایش سالیانه انجمن مطالعات صلح ایران


 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، دومین پیش نشست همایش سالیانه انجمن مطالعات صلح ایران با همکاری این انجمن و گروه روندهای فکری مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه (19 مهرماه 1399) به صورت مجازی با میزبانی انجمن علمی و دانشجویی گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی برگزار شد.

این نشست مجازی با حضور اساتید گروه علوم سیاسی؛ دکتر قدرت احمدیان، دکتر فرهاد دانش نیا و اساتید مدعو این گروه دکتر فریدون احمدیان و دکتر مختار نوری و همچنین مدیر گروه روندهای فکری مرکز مطالعات خاورمیانه به بررسی ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی صلح و منازعه در منطقه خاورمیانه پرداختند.

 

این نشست پیرامون سیاستگذاری توسعه در منطقه خاورمیانه و صلح، چرایی و چگونگی بحران های امنیتی در خاورمیانه و معضل صلح: اقتصاد و قدرت در خاورمیانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

سخنرانان این نشست مجازی بر چالش های موجود در خاورمیانه و توجه به سطوح سه گانه ملی، منطقه ای و بین المللی، ساختارهای آسیب زای نفتی در این منطقه و شکل گیری توسعه ناموزون در بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه، طرح مسئله مشروعیت و کسری آن در این منطقه که کمبود مشروعیت در داخل زمینه ساز رفتارهای تهاجمی و پرخاشگرانه در سیاست خارجی کشورهای منطقه خاورمیانه شده است و دولت محوری که دولت های ضعیف و ناکارآمد نقش مهمی در تولید و بازتولید منازعه و ناامنی در این منطقه داشته اند، تاکید کردند.

 

همچنین در ادامه به سیاستگذاری توسعه، تفاوت میان کشورها در اتخاذ الگوهای مختلف توسعه و نقش آنها در شکل دهی به منازعه و گسترش آن در این منطقه که تفاوت در نگرش های توسعه‌ای میان کشورهای این منطقه زمینه ساز واگرایی میان برخی کشورهای منطقه شده است از دیگر موضوعات مطرح در این نشست بود.

 

در پایان به بررسی نهادهای منطقه‌ای موجود در خاورمیانه مانند: کنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب و ...پرداختند و اظهار داشتند که این نهادها از انسجام لازم برای همگرایی و کاهش منازعه برخوردار نیستند و تقدم سیاست بر سایر امور چشم انداز صلح و همگرایی را در این منطقه همچنان با کاستی و محدودیت‌های جدی مواجه ساخته است.