نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه اندازی گرایش کارشناسی ارشدعلم سنجی

راه اندازی گرایش کارشناسی ارشدعلم سنجی


خوشحالم به اطلاع همکاران گرامی برسانم که با پی گیری گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی و موافقت کمیته ی برنامه ریزی و ... راه اندازی و پذیرش دانشجو از مهر ماه ۱۳۹۹ مورد موافقت قرار گرفت و ان شاء الله از اول مهر اولین دوره ی دانشجویان در این گرایش پذیرش خواهند شد.ابعاد نظری علم سنجی و فهم علم در قالب دروسی مانند فلسفه ی علم، تاریخ علم و جامعه شناسی و سیاست گذاری علم؛ ابعاد عملی و مدیریتی علم و دانش و اطلاعات  در قالب دروسی مانند کار با نظام ها و  پایگاه های اطلاعاتی و طراحی و تدوین شاخص های ارزیابی علم در حوزه های گوناگون، با استفاده از ابزارها و فناوری های نوین علمی، اطلاعاتی و دانشی در قالب ابعاد فناورانه، از محورهای آموزش، پژوهش و کارآفرینی در این رشته به حساب می آیند.