نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روز زن بر زنان سرافراز سرزمینم مبارک

روز زن بر زنان سرافراز سرزمینم مبارک


پیام رئیس دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و مدیریت کارآفرینی به مناسبت ولات حضرت فاطمه(س) و بزرگداشت روز زن 

روز زن بر زنان سرافراز سرزمینم مبارک

پاسداشت روز زن همواره پاسداشت انسان‌هایی است که عصاره انسانیت، شرافت و عشق هستند. انسان‌هایی والا و قدسیانی از عالم بالا که جریان خلقت را در زمین تداوم میبخشند. اگر دستاوردهای انسان‌ها را در دو گروه تولیدات از نوع محبت و عشق و ایثارگری و وفاداری را در یک سو و محصولات مادی و اقتصادی را در سوی دیگر قرار دهیم، بحق که زنان ابرتولیدکنندگان محصولاتی از نوع زیبای، عشق، دوست داشتن و ازخودگذشتگی بوده و انباشت این زیبایی‌های خلقت را به خود مختص کرده‌اند. پاسداشت روز زن در عمل نه یک مراسم رسمی و بی روح، بلکه وظیفه ای ریشه دار برای همه انسانهاست. چه زنان و چه مردان باید این روز را پاس بدارند و افتخارمندانه نسبت به تعزیت زنان سرافراز سرزمین‌های صلح و عشق احترام کنند.

دکتر سهراب دل انگیزان