اخبار و انتصابات

محتوا

فراخوان در خصوص ضرورت اصلاح آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی
فراخوان در خصوص ضرورت اصلاح آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی

نظر به مصوبه جلسه 836 مورخ 1398/11/01 شورای انقلاب فرهنگی در خصوص ضرورت اصلاح«آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی» و به منظور پاسخگویی...

فراخوان مرکز شتابدهی دانشگاه رازی
فراخوان مرکز شتابدهی دانشگاه رازی

مرکز شتابدهی دانشگاه رازی وابسته به گروه مدیریت و کارآفرینی دانشگاه رازی، با هدف استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های دانشگاه رازی در جهت حمایت از کارآفرینان و کسب و کارهای نوپا و هدایت آنها در...

خبر ویژه

دستاوردهای پژوهشی

پایان نامه ها