نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سلسله نشست های کارآفرین شو

سلسله نشست های کارآفرین شو


دانشکده علوم اداری و اقتصاد برگزار میکند
 
سلسله نشست های کارآفرین شو
شنبه ۸ خرداد ماه ساعت ۱۹
 
با حضور جناب آقای دکتر سهراب دل انگیزان
 
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی، فعال حوزه کارآفرینی
 
قبل از برگزاری وبینار لینک حضور شما عزیزان در همین گروه قرار می‌گردد.
ظرفیت ۳۰۰ نفر