نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سیمینار مدیریت پخش و فروش و فرصتها و چالش ها

سیمینار مدیریت پخش و فروش و فرصتها و چالش ها


در روز دوشنبه 31 اردیبهشت ماه 1397 نشستی با عنوان "مدیریت پخش و فروش، فرصت ها و چالش ها" در سالن تدبیر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی با حضور مدیران پخش شرکت های پگاه و گلرنگ برگزار گردید.

در این نشست که با استقبال بسیار خوب دانشجویان و نیز تعدادی از علاقه مندان خارج از دانشگاه در حوزه های بازاریابی و فروش رو به رو گردید، در ابتدا جناب آقای دکتر نادر نادری مدیر گروه آموزشی کارآفرینی دانشگاه رازی از سرمایه انسانی به عنوان عامل اساسی در موفقیت سیستم های پخش یاد کردند و به بیان راهکارهایی برای مدیریت کاراتر سرمایه انسانی در سیستم های پخش و توزیع پرداختند.

سپس آقای دکتر یوسف محمدی فر، عضو هیات علمی گروه کارآفرینی به بیان شیوه های نوین استراتژی ادغام در شرکت ها و تولید بدون کارخانه پرداختند.

در ادامه آقایان کیومرث احمدی (مدیر پخش شرکت پگاه) و وحید دلفانی (مدیر گلرنگ پخش) به بیان تجارب خویش در زمینه راهبری سرمایه انسانی، استراتژی های ادغام و سیستم ارزیابی و کنترل در شرکت های فوق الذکر پرداختند.

در پایان شرکت کنندگان سوالات متنوعی مطرح کردند که از سوی اساتید و مهمانان مدعو پاسخ لازم ارائه گردید.