فارغ التحصیلی اولین دانشجوی عراقی در رشته حسابداری دانشگاه رازی

فارغ التحصیلی اولین دانشجوی عراقی در رشته حسابداری دانشگاه رازی


فارغ التحصیلی اولین  دانشجوی عراقی در رشته حسابداری  دانشگاه رازی

 به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی  اولین دانشجوی عراقی  در رشته حسابداری  مقطع کارشناسی ارشد از این دانشکده  فارغ التحصیل شدند.

بر پایه این گزارش، خانم ایمان هاشم نعمه که اهل کشور عراق،شهر نجف اشرف و از کارکنان اداره آموزش پرورش بوده  در ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 25/11/95از پایان نامه خود با عنوان تاثیر آموزش حسابداری وتجربه کاری بر هوش هیجانی (مطالعه موردی شهر کوفه) وبا درجه عالی دفاع نمودند.

استاد راهنما: دکتر فرهاد شاه ویسی

استاد مشاور: دکتر سید جواد دلاوری

داور داخلی: دکتر فرشید خیرالهی

داور خارجی: دکتر شهرام فتاحی

 

باتشکر

روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی