نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فارغ التحصیل شدن اولین دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره شغلی دانشکده علوم اجتماعی

فارغ التحصیل شدن اولین دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره شغلی دانشکده علوم اجتماعی


اولین دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره شغلی دانشکده علوم اجتماعی فارغ التحصیل شد.

مدیر گروه مشاوره دانشگاه رازی  اعلام نمود: آقای حبیب نصیری دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره شغلی از پایان نامه خود(تحت راهنمایی دکتر محسن گل محمدیان و استاد مشاوری آقای دکتر علیرضا رشیدی) با عنوان:

"برازش  مدل علی رابطه سلامت معنوی ، درگیری شغلی و عملکرد شغلی با نقش میانجیگری کیفیت زندگی کاری در استادان دانشگاه رازی" دفاع کردند.

 دکتر محسن گل محمدیان در خصوص اهمیت رشته مشاوره شغلی بیان کرد که این رشته  از جمله  گرایش های کاربردی مشاوره است که در همه مراحل زندگی افراد نقشی متفاوت و بسیار پر اهمیت بازی  می کند. این رشته با بهره گیری از نظریه های مشاوره شغلی و حرفه ای  در حوزه های مختلف سنجش  ارزیابی  شغلی ، شناخت جوانب شخصیتی، رغبت ها  و  استعداد با آزمون های معتبر، تناسب شغل و شخصیت، زمینه کمک به فرد در مسیر رشد شغلی را فراهم می سازد. همچنین این گرایش علاوه بر پیوند عمیق با مشاوره تحصیلی و ایجاد انگیزه انتخاب ، جستجو گری و تصمیم گیری شغلی به موضوعات مختلف شاغلین در سازمان نیز پرداخته و با استفاده از رویکردهای نوین کاربردی به  شناسایی و رفع مشکلات شغلی از جمله کاهش استرس و فرسودگی شغلی ، افزایش رضایت و سازگاری شغلی و .... کارکنان می پردازد.