محورهای همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه
همایش ملی توسعه پایدار

محورهای همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه

دوشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۷

اخبار و انتصابات

کارگاه طرح واره درمانی
انجمن علمی روانشناسی
کارگاه طرح واره درمانی
🔹 کارگاه طرح واره درمانی با استقبال دانشجویان روانشناسی و مشاوره برگزار شد 🔹کارگاه طرح واره درمانی روز چهارشنبه ۱۴ آذر در سالن تدبیر دانشکده علوم اجتماعی با استقبال دانشجویان روانشناسی و مشاوره برگزار شد ...
برگزاری جشن فارغ التحصیلی گروه مشاوره
برگزاری جشن فارغ التحصیلی گروه مشاوره
برگزاری جشن فارغ التحصیلی گروه مشاوره مدیر گروه مشاوره گزارش داد جشن فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی رشته مشاوره ورودی ۹۴ روز پنج شنبه ۲۲ آذرماه با حضور اساتید گروه، مدیر محترم آموزش دانشکده جناب اقای عباسی و خانواده های محترم دانشجویان عزیز...
آموزش مقاله نویسی
گروه مشاوره
آموزش مقاله نویسی
باسمه تعالی انجمن علمی مشاوره دانشگاه رازی دانشکده علوم اجتماعی در تاریخ 10/09/1397 کارگاه آموزش مقاله نویسی به مدت 3 ساعت با تدریس جناب آقای دکتر محسن گل محمدیان توسط انجمن علمی مشاوره...
مصاحبه های انگیزشی
یکشنبه های مشاوره ای گروه مشاوره
مصاحبه های انگیزشی
باسمه تعالی انجمن علمی مشاوره دانشگاه رازی دانشکده علوم اجتماعی مدیر گروه مشاوره جناب آقای دکتر محسن گل محمدیان گزارش کرد یکشنبه های مشاوره ای این هفته مورخ 11/09/1397 در دانشکده ی علوم...
پذیرش ۱۵۰مقاله در همایش ملّی توسعه پایدار استان کرمانشاه
دکتر محمدیفر دبیر اجرایی همایش توسعه پایدار استان خبر داد:
پذیرش ۱۵۰مقاله در همایش ملّی توسعه پایدار استان کرمانشاه
دبیر اجرایی همایش توسعه پایدار استان کرمانشاه گفت: ۱۵۰مقاله در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، مدیریتی، سیاسی، جامعه شناختی و سایر حوزه‌های مرتبط با محورهای همایش ملّی توسعه پایدار استان کرمانشاه مورد پذیرش قرار گرفت. دکتر یوسف محمدی فر...
آرشیو خبرها