نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه اقتصاد

مدیر گروه اقتصاد


 

دکتر کیومرث سهیلی

دانشیار گروه علوم اقتصاد

 ایمیل: ksohaili[at]razi.ac.ir