نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم تجلیل از دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی

مراسم تجلیل از دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی


به اطلاع دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز می رساند، مراسم تجلیل از دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی روز شنبه 9 آذرماه 1398 ساعت 9 صبح در سالن اجتماعات دانشکده علوم اجتماعی برگزار می شود.

دانشجویان دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز می توانند جهت دریافت دعوت نامه به آموزش دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی مراجعه نمایند.