نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم معارفه دانشجویان جدید الورود 96

مراسم معارفه دانشجویان جدید الورود 96


به گزارش روابط عمومی دانشکده ی علوم اجتماعی مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود  سال 1396 از مورخه15/7/96 لغایت18/7/96 گروه های اموزشی دانشکده درسالن فرهنگ دانشکده برگزار گردید.
برپایه ی این گزارش؛ دراین مراسم دکترفرهاد دانش نیا رییس دانشکده، دکترشهرام فتاحی معاون آموزش ، دکتر سیاوش قلی پور معاون پژوهش و اجرایی دانشکده؛ مدیر اموزش وکارشناسان و اعضای هیأت علمی  هرگروه آموزشی حضور داشتند.
شایان ذکر است: این برنامه شامل آشنایی دانشجویان با قوانین و مقررات آموزشی، آشنایی با مسئولین واساتید گروهای آموزشی، بازدید از قسمتهای مختلف دانشکده ؛ از جمله مرکز اینترنت، کتابخانه و آموزش و... بود. در پایان مراسم نیز دانشجویان از پردیس دانشگاه رازی بازدید نمودند.

روابط عمومی داشکده علوم اجتماعی