نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم گرامیداشت آزاد سازی خرمشهر توسط بسیج دانشکده علوم اجتماعی

مراسم گرامیداشت آزاد سازی خرمشهر توسط بسیج دانشکده علوم اجتماعی


مراسم گرامیداشت آزاد سازی خرمشهر توسط بسیج دانشکده علوم اجتماعی

در سالروز آزاد سازی خرمشهر کارکنان دانشکده علوم اجتماعی با حضور در گلزار شهدای استان کرمانشاه به شهدا ادای احترام کردند.