مسابقه دارت و اکران فیلم تنگه ابوغریب به مناسبت یوم الله 22 بهمن


  به مناسبت یوم الله 22 بهمن و چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی برگزاری مسابقات دارت بین همکاران پایگاه بسیج کارمندی دانشکده برگزار گردید. که جوایزی در این خصوص به نفرات اول تا سوم اهدا گردید: 1- سلمان نظری 2-یحیی محمدی 3- گیلدا قنبرپور             و به همین مناسبت اکران فیلم تنگه ابوغریب در دانشکده:    

 

به مناسبت یوم الله 22 بهمن و چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی برگزاری مسابقات دارت بین همکاران پایگاه بسیج کارمندی دانشکده برگزار گردید. که جوایزی در این خصوص به نفرات اول تا سوم اهدا گردید:

1- سلمان نظری

2-یحیی محمدی

3- گیلدا قنبرپور

 

 

 

 

 

 

و به همین مناسبت اکران فیلم تنگه ابوغریب در دانشکده: