نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی ریاست دانشکده

دکتر فرهاد دانش نیا اهل کرمانشاه می باشد. در سال  ۱۳۷۷ در مقطع کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه اصفهان پذیرفته شده و در سال ۱۳۸۱  از این دانشگاه فارغ التحصیل گردید. در همان سال به مقطع کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی راه یافته و در سال ۱۳۸۴ با درجه ممتاز  موفق به اخذ درجه کارشناسی ارشد از دانشگاه مذکور گردید. در سال ۱۳۸۴ با کسب رتبه اول در  آزمون تخصصی دکترای روابط بین الملل دانشگاه شهید بشتی به ادامه تحصیل پرداخته و در سال ۱۳۸۹ درجه دکتری روابط بین الملل گرایش مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل را از دانشگاه مذکور دریافت نمود.  دانش نیا در دوران تحصیل دکتری موفق به دریافت بورسیه دانشگاه شهید بهشتی گردید و به جهت علاقه به خدمت در زادگاه خود و تقاضای انتقال به دانشگاه رازی در سال ۱۳۸۹ به عضویت  هیأت علمی گروه علوم سیاسی  دانشگاه رازی درآمد. از دانش نیا تاکنون تحقیقات مختلفی در حوزه مطالعات توسعه، جهانی شدن و جهان در حال توسعه، مسائل اقتصاد سیاسی شهر، اقتصاد سیاسی انرژی  و دیپلماسی منتشر گردیده است.