نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی پژوهشگران برتر دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی

معرفی پژوهشگران برتر دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی


معرفی پژوهشگران برتر دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، به مناسبت هفته پژوهش که آذرماه  1399در دانشگاه رازی برگزار شد. مطابق آیین نامه و تایید معاونت پژوهشی دانشگاه رازی، پژوهشگران برتر دانشکده معرفی شدند. اسامی آنها بدین شرح می باشد.

دکتر شهرام فتاحی(پژوهشگر برتر دانشکده)، دکتر قدرت احمدیان(پژوهشگر برتر گروه علوم سیاسی)، دکتر کیومرث سهیلی(پژوهشگر برتر گروه اقتصاد)، دکتر خدامراد مومنی(پژوهشگر برتر گروه روانشناسی)، دکتر نادر نادری( پژوهشگر برتر گروه مدیریت و کارآفرینی)، دکتر صالح رحیمی(پژوهشگر برتر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی)دکتر هاشم جبرائیلی( پژوهشگر برتر جوان دانشکده) و هانیه صداقت به عنوان پژوهشگر برتر دانشجویی معرفی شدند.

روابط عمومی دانشکده ضمن گرامیداشت هفته پژوهش از خداوند بلند مرتبه، توفیق روز افزون همگان را از درگاه ایزد منان برای این عزیزان خواستار شد.


.