نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مفاهیم و کاربردهای نظریه انتخاب گلاسر در زندگی

مفاهیم و کاربردهای نظریه انتخاب گلاسر در زندگی


بسمه تعالی

انجمن علمی مشاوره

یک شنبه های مشاوره ای

مفاهیم و کاربردهای نظریه انتخاب گلاسر در زندگی

ارائه دهنده : علیرضا مرادی

دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

زمان و مکان: یک شنبه،۲۰ آبان ماه، ساعت ۱۲:۳۰، کلاس شماره یک، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی

سلسله جلسات یک شنبه های مشاوره ای انجمن علمی با عنوان کاربرد های نظریه ی انتخاب گلاسر توسط انجمن علمی مشاوره با ارائه ی آقای علیرضا مرادی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاور خانواده برگزار شد. چکیده ارائه ی آقای مرادی بدین شرح بود که ایشان زندگی نامه گلاسر را توضیح دادند و اینکه در زندگی کاری اش چه افرادی روی او تاثیر گذاشته اند که به نظریه ی انتخاب دست پیدا کرده است و روی نظریه ی کنترل پاورز هم کار کرده در واقع نظریه انتخاب گلاسر تغییر داده شده ی نظریه ی کنترل پاورز است. ایشان سپس در مورد نظریه ی وبولدینگ صحبت کردند و به توضیح نظریه ی گلاسر و تفاوت هایش با سایر نظریه ها پرداختند، این نظریه از فنون خاصی در درمان استفاده نمی کند و فرایند مدار است، نسبت به انسان دید خوش بینانه ای دارد و با برچسب زدن و طبقه بندی اختلالات کاملا مخالف می باشد، این نظریه معتقد است کسانی که به درمانگران مراجعه می کنند دو حالت دارند: یا از عدم ارتباط رنج می برند یا دارای روابطی مخدوش و ناخوشایند هستند. ویلیام گلاسر در نظریه ی تئوری انتخاب نیاز های اساسی و ژنتیکی انسان را به صورت زیر بیان کرده است که هرکدام فاکتور های خاص خود را دارند.

۱_ نیاز به بقا و زنده ماندن

۲_ نیاز به عشق و احساس تعلق

۳_ نیاز به قدرت

۴_ نیاز به آزادی

۵_ نیاز به تفریح.