نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست تخصصی همایش توسعه پایدار استان کرمانشاه

نشست تخصصی همایش توسعه پایدار استان کرمانشاه


نشست تخصصی همایش توسعه پایدار استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، نشستی با موضوع همایش توسعه پایدار استان کرمانشاه، با بررسی نقش و اهمیت توسعه در استان کرمانشاه با حضور دکتر دانش­ نیا دبیر اجرایی، دکتر نجفی دبیر علمی، دکتر قلی­پور معاون اجرایی، دکتر محمدی ­فر، دکتر جمشیدی، آقای مهندس سبزه­ای عضو کمیته اجرایی و خانم بهور به­عنوان مسئول دبیرخانه همایش در روز یکشنبه نهم اردیبهشت ماه 1397 در دانشکده علوم اجتماعی برگزار گردید.

در ابتدای نشست دکتر دانش نیا رییس دانشکده علوم اجتماعی و دبیر اجرایی همایش، ضمن اشاره به همایش کرمانشاه و زندگی شهری و قدردانی از همکاری اعضا در برگزاری همایش، در ادامه بیان داشتند؛ همایش توسعه پایدار نیز در راستای همایش کرمانشاه و حیات شهری است با این توضیح که؛ در این همایش، محورهای مطالعات اقتصادی، مباحث نهادی-سازمانی و محیط زیست بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه، برگزاری چندین پیش­همایش برای شناخت بیشتر قابلیت­ها و ظرفیت­های استان را قبل از همایش اصلی در دستور کار کمیته اجرایی قرار دادند و دکتر قلی ­پور؛ مسئولیت برگزاری و دعوت از شخصیت­های برجسته در زمینه توسعه پایدار بر عهده گرفتند. دکتر محمدی­فر عضو کمیته اجرایی همایش، با بیان وظایف هریک از اعضای کمیته، به نقش و اهمیت مشارکت و همکاری دیگر سازمان­ها با دانشگاه در برگزاری همایش تأکید داشتند.