نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هفته جهانی کارآفرینی

هفته جهانی کارآفرینی


هفته جهانی کارآفرینی

افتتاحیه مجموعه نشست های هفته جهانی کارآفرینی دانشگاه رازی 26 آبان ماه لغایت 3 آذرماه برگزار می شود.

آدرس لینک https://www.skyroom.online/ch/razi1399/elec

جهت دریافت لیست کارگاه‌های کارآفرینی کلیک کنید.