نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار

همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار


همایش ملی چشم انداز توسعه پایدارکرمانشاه با همکاری دانشکده علوم اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه استان، استانداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در نیمه دوم سال97 برگزار می شود