همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار

همایش ملی چشم انداز توسعه پایدارکرمانشاه با همکاری دانشکده علوم اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه استان، استانداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در نیمه دوم سال97 برگزار می شود