نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری

همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری


ارتباطات اجتماعیِ کلانشهر کرمانشاه در کلیه سطوح کلان، میانه و خرد سامان ندارد. این نابسامانی در سطح کلان به ارتباط مخدوش شهر با شهرهای پیرامون در داخل و خارج از کشور به ویژه  و دیگر شهرهای کشورهای همسایه نظیر عراق و ترکیه و ... تجلی یافته است. ارتباط بین شهری در هم افزایی و تشریک مساعی شهرها نقش موءثری دارد. آنها می توانند تجربیات و دانش خود را به یکدیگر منتقل کنند. این مهم هم اکنون در کلانشهر کرمانشاه وجود ندارد. نکته بعدی ارتباط محلات شهری با یکدیگر است. بنظر می¬رسد بافت فیزیکی شهر پراکنده و محلات جدای از هم هستند. همچنین جداییِ مکانی مذکور با تمایزات اجتماعی هماهنگ شده و ارتباطات ارگانیک را مخدوش کرده است. سرانجام اینکه به¬نظر می-رسد ارتباطاتِ خردِ روزمره و تعاملات گذرا گذرا نیز چندان در شهر شکل نمی گیرد. این مهم به دلیل عدم وجود فضاهای عمومی و فضاهای شهری سرزنده است.
 در این راستا، گروه پژوهشی مطالعات شهر بر آن است که با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرمانشاه همایشی تحت عنوان " همایش ملی کرمانشاه وزندگی شهری"را برگزار نماید. این همایش تلاش می کند که سطوح ارتباطی یاد شده را مورد بررسی قرار دهد تا با طرح موضوع ارتباطات مخدوش در کلانشهر کرمانشاه، توجهات را بدین سوی معطوف نماید و ابعاد و زوایای این مقوله مهم و اثرگذار بر حیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهروندان را مورد واکاوی قرار دهد.

این همایش در سه محور اصلی؛ تعاملات اجتماعی، دیپلماسی شهری و فضای اجتماعی برگزار می گردد.

مسئولیت اجتماعی، تاریخ تعاملات اجتماعی، مناسک و حیات شهری، تعاملات محله ای، سرمایه اجتماعی، تکثر فرهنگی و پرسه زنی موضوعات محور "تعاملات اجتماعی" هستند.

عناوین محور "دیپلماسی شهری" نیز ارتباط بین فرهنگی، موقعیت منطقه ای، سیاست گذاری فرهنگی، بازنمایی رسانه ای شهری و هویت شهری خواهد بود.

در محور "فضای اجتماعی"؛ نمادهای شهری، فضاهای مصرفی، تولید اجتماعی فضای شهری، تناسب مکانی و ناتوانی جسمی، زیبا سازی و تبلیغات محیطی و پدیدار شناسی مکان، ۶ موضوع این محور است.

علاقمندان می توانند مقالات و آثار خود با محور ها و موضوعات فوق الذکر به دبیرخانه این همایش به نشانی: کرمانشاه- بلوارشهید بهشتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی ارسال نمایند.

آخرین فرصت ارسال چکیده مقالات ۱۵ تیر ۹۶ می باشد. آخرین مهلت ارسال اصل مقالات نیز ۱۵ مرداد ۹۶ خواهد بود.

گفتنی است؛ این همایش در تاریخ ۲۴ مهر ۹۶ در شهر کرمانشاه برگزار می گردد.

تلفن دبیرخانه همایش:
تلفن:  ۰۸۳۳۸۳۵۹۰۹۶

برای ارسال مقالات و کسب اطلاعات تکمیلی بر روی لینک زیر کلیک کنید

ksh-urbanlife.ir