نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی برخط دانش بنیان راهی برای رسیدن به کارآفرینی پایدار

کارگاه آموزشی برخط دانش بنیان راهی برای رسیدن به کارآفرینی پایدار


کارگاه آموزشی برخط دانش بنیان راهی برای رسیدن به کارآفرینی پایدار

کارگاه آموزشی برخط دانش بنیان راهی برای رسیدن به کارآفرینی پایدار روز شنبه 1 آذرماه با حضور مهندس زینب پورطهماسبی (مدیر مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی پیشبران خدمات فناوری یاسان) برگزار می شود.

لینک ورود به سامانه آموزش مجازی

https://www.skyroom.online/ch/razi1399/elec

گفتنی است به شرکت کنندگان محترم گواهی حضور اهدا می گردد.