نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی برخط فرهنگ کارآفرینی در کرمانشاه

کارگاه آموزشی برخط فرهنگ کارآفرینی در کرمانشاه


 

کارگاه آموزشی برخط فرهنگ کارآفرینی در کرمانشاه

کارگاه آموزشی برخط فرهنگ کارآفرینی در کرمانشاه روز دوشنبه 3آذرماه با حضور دکتر نادر نادری (عضو هیات علمی گروه مدیریت کارآفرینی دانشگاه رازی)، دکتر نعمت اله شیری( عضو هیات علمی گروه کارآفرینی دانشگاه ایلام)، دکتر مژگان خوش مرام(دکتری ترویج و آموزش کشاورزی از دانشگاه رازی) برگزار می شود.

لینک ورود به سامانه آموزش مجازی

 

https://www.skyroom.online/ch/razi1399/elec

گفتنی است به شرکت کنندگان محترم گواهی حضور اهدا می گردد.