نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی برخط کارگاه آموزشی برخط صنعت بانکداری و استارتاپ های حوزه فین تک: حال و آینده

کارگاه آموزشی برخط کارگاه آموزشی برخط صنعت بانکداری و استارتاپ های حوزه فین تک: حال و آینده


 

کارگاه آموزشی برخط صنعت بانکداری و استارتاپ های حوزه فین تک: حال و آینده

کارگاه آموزشی برخط کارگاه آموزشی برخط صنعت بانکداری و استارتاپ های حوزه فین تک: حال و آینده

روز پنجشنبه 29 آبان ماه با حضور دکتر شیوا مرادی(فارغ التحصیل دکتری کارآفرینی و رئیس گروه امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور) برگزار می شود.

لینک ورود به سامانه آموزش مجازی

 

https://www.skyroom.online/ch/razi1399/elec

گفتنی است به شرکت کنندگان محترم گواهی حضور اهدا می گردد.