نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه در استفاده از سامانه های ایرانداک

کارگاه در استفاده از سامانه های ایرانداک


به منظور افزایش مهارت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در استفاده از سامانه های ایرانداک (پیشینه، همانند جو، ساعت و گنجینه)، کارگاه آموزشی در روز یکشنبه 10 آذرماه (ساعت 14 تا18) و دوشنبه 11 آذرماه (ساعت 14 تا18) برگزار می گردد.

شرکت در این کارگاه برای کلیه دانشجویان ورودی 1397 و دانشجویادکتری ورودی 1396 و 1397 الزامی است.( تصویب پروپوزال برای دانشجویان فاقد پروپوزال و اجازه دفاع به دانشجویان دارای پروپوزال، منوط به شرکت در این کارگاه و قبولی در آزمون مربوط به آن است).

شایان ذکر است، هر دانشجو یکی از دو تاریخ یاد شده را جهت شرکت در کارگاه مذکور انتخاب نماید.