نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه طرح واره درمانی

کارگاه طرح واره درمانی


 
??کارگاه طرح واره درمانی با استقبال دانشجویان روانشناسی و مشاوره برگزار شد
 
??کارگاه طرح واره درمانی روز چهارشنبه ۱۴ آذر در سالن تدبیر دانشکده علوم اجتماعی با استقبال دانشجویان روانشناسی و مشاوره برگزار شد
 
??به گزارش انجمن علمی دانشجویی روانشناسی سلامت، این کارگاه ازجمله کارگاه های تخصصی مورد نیاز دانشجویان گروه روانشناسی و مشاوره بود که توسط این انجمن برگزار شد و امید آن می رود که با برگزاری چنین برنامه هایی دانشجویان بیشتر با دانش تخصصی رشته خود آشنا شوند
 
??طرح واره درمانی یک روش درمان شناختی در مشاوره و رواندرمانی است و برای  درمان اختلالات روانی، رفتاری و ارتباطی به کار می رود.