نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه مبانی بورس در دانشگاه رازی برگزار شد

کارگاه مبانی بورس در دانشگاه رازی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، کارگاه مبانی بورس به همت انجمن بازاریابی دانشکده اقتصاد و کارآفرینی و همکاری کارگزاری آگاه، انجمن علمی بازاریابی ایران شعبه کرمانشاه، اتاق بازرگانی کرمانشاه و مرکز استارتاپ دانشگاه رازی و همچنین با حضور نسرین مروتی به عنوان مدرس کارگاه و جمعی از دانشجویان دانشگاه رازی روز دوشنبه 20 آبان ماه در سالن اجتماعات پروفسور شمسی پور کتابخانه مرکزی برگزار شد.