نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه مهارت مقابله با فشار روانی

کارگاه مهارت مقابله با فشار روانی


??کارگاه مهارت مقابله با فشار روانی در دانشگاه رازی برگزار شد
 
کارگاه مهارت مقابله با فشار روانی، روز سه شنبه یکم آبان در گلستان فرهنگ و ادب دانشگاه رازی برگزار شد.
 
به گزارش انجمن علمی دانشجویی روانشناسی سلامت، دوران دانشجویی استرس ها و فشارهای روانی خاص خود را دارد که این کارگاه با هدف آشنایی دانشجویان با این استرس ها و مهارت مقابله با آنها برگزار شد.
 
طبق آخرین گزارش های سازمان جهانی بهداشت ۱۰ مهارت زندگی معرفی شده است که یکی از آنها مهارت مقابله با فشار روانی می باشد.
 
دبیر انجمن علمی دانشجویی روانشناسی سلامت خبرداد: طبق برنامه ریزی های انجام شده کارگاه های آموزشی زیادی با موضوع مهارت های زندگی در آینده توسط این انجمن برگزار خواهد شد.