نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کاشت زعفران در محوطه ساختمان جدید دانشکده اقتصاد و مدیریت کارآفرینی

کاشت زعفران در محوطه ساختمان جدید دانشکده اقتصاد و مدیریت کارآفرینی


به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، با حضور رئیس دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی و جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی کارآفرینی و اقتصاد دانشگاه رازی و همکاری مهندس منوچهر امیری کارشناس آموزشی گروه کارآفرینی صبح روز دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸ اقدام به احداث مزرعه نمایشی زعفران در محوطه ساختمان جدید دانشکده اقتصاد و مدیریت کارآفرینی کردند.

دکتر دل انگیزان رئیس دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی هدف از اجرایی کردن کاشت زعفران در محوطه ساختمان جدید دانشکده اقتصاد و مدیریت کارآفرینی، آشنایی دانشجویان با شیوه کاشت زعفران، ایجاد کسب و کار در بخش کشاورزی و همچنین ایجاد فرصت‌های شغلی و کارآفرینی در بین دانشجویان گروه آموزشی کارآفرینی و اقتصاد دانشگاه رازی برشمرد.