نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه برتر نشریات علمی دانشگاه در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم

کسب رتبه برتر نشریات علمی دانشگاه در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم


کسب رتبه برتر نشریات علمی دانشگاه در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، نشریات علمی روانشانسی پیری و  مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم​، تحقیقات و فناوری رتبه برتر را کسب نمودند.

 

براساس آخرین ارزیابی انجام شده توسط کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۹، دو نشریه علمی-پژوهشی« روانشناسی پیری» دکتر جهانگیر کرمی مدیر مسئول نشریه و دکتر خدامراد مومنی سردبیر نشریه موفق به کسب رتبه الف و«مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل» دکتر فرهاد دانش نیا مدیر مسئول و سردبیر نشریه موفق به کسب رتبه ب شدند

روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی،  ضمن عرض تبریک و تشکر به دست‌اندرکاران این دو مجله، از خداوند متعال برای ایشان آرزوی توفیق هرچه بیشتر دارد.