نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه برتر نشریه علمی روانشانسی پیری

کسب رتبه برتر نشریه علمی روانشانسی پیری


نشریه علمی روانشانسی پیری در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم​، تحقیقات و فناوری رتبه برتر را کسب نمود.

 

براساس آخرین ارزیابی انجام شده توسط کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۹، نشریه علمی-پژوهشی« روانشناسی پیری» با مدیر مسئولی دکتر جهانگیر کرمی و سردبیری دکتر خدامراد مومنی موفق به کسب رتبه الف شد.