نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه برتر نشریه علمی مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل

کسب رتبه برتر نشریه علمی مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل


نشریه علمی  مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم​، تحقیقات و فناوری رتبه برتر را کسب نمود.

براساس آخرین ارزیابی انجام شده توسط کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۹، نشریه علمی-پژوهشی«مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل» با مدیر مسئولی و سردبیری دکتر فرهاد دانش نیا موفق به کسب رتبه ب شد.