نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه اقتصاد

گروه اقتصاد


 

تاریخچه گروه اقتصاد:
گروه اقتصاد در سال ١٣٧٦ با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته ی اقتصاد و بستر سازی برای رشد و توسعه اقتصاد کشور، با پذیرش دانشجو در دوره‌ی کارشناسی در رشته ی علوم اقتصادی گرایش بازرگانی فعالیت خود را شروع نمود. در سال ١٣٨٥ در رشته ی علوم اقتصادی رشته اقتصاد نظری مقطع کارشناسی اقدام به پذیرش دانشجو نمود. این گروه در سال ١٣٨٤ در دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی و در سال ١٣٨٨ در رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرفت. گروه اقتصاد جهت توسعه و گسترش مرزهای دانش اقتصاد، در نیمسال دوم سال ٩١-١٣٩٠ در دوره دکتری در رشته علوم اقتصادی نیز اقدام به پذیرش دانشجو نمود.