نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

*****برنامه دفاع از پایان نامه مهر ماه*****

*****برنامه دفاع از پایان نامه مهر ماه*****


(جلسات دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد)

  1. آقای امیر اژدری، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

(22/7/1397)

عنوان: اثربخشی گروه درمانی وجودی بر معنا جویی، احساس تنهایی و روابط بین فردی سالمندان

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت

دکتر آسیه مرادی

استادیار

راهنما

دکتر جهانگیر کرمی

دانشیار

مشاور

دکتر خدامراد مومنی

دانشیار

داور

دکتر کامران یزدان بخش

استادیار

داور

دکتر همایون مرادخانی

استادیار

نماینده تحصیلات تکمیلی

 

 

  1. خانم سمیرا باقری، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد روابط بین الملل

(25/7/1397)

عنوان: سیاست گذاری انرژی آژانس بین المللی انرژی و امنیت انرژی جمهوری اسلامی ایران

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت

دکتر فرهاد دانش نیا

دانشیار

راهنما

دکتر قدرت احمدیان

استادیار

مشاور

دکتر سید شمس الدین صادقی

دانشیار

داور

دکتر شهرام فتاحی(علوم سیاسی)

استادیار

داور

دکتر سهراب دل انگیزان

دانشیار

نماینده تحصیلات تکمیلی