نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

"همکاری صدا وسیمای استان با دانشکده علوم اجتماعی به منظور دستیابی به اهداف مشترک اجتماعی"

"همکاری صدا وسیمای استان با دانشکده علوم اجتماعی به منظور دستیابی به اهداف مشترک اجتماعی"


اکثر برنامه های صدا وسیمای استان دارای پشتوانه پژوهشی کافی نیستند این در حالی است که؛ بیشتر مسائل و مشکلات تخصصی ارجاع شده جامعه بصورت پروژه های دانشگاهی و دانشجویی انجام می گیرد.یکی از مشکلات عمده استان کرمانشاه عدم همکاری سازمان های مرتبط، به منظور استفاده از ظرفیت های مشترک بین آن ها و رسیدن به سینرژی می باشد.60تا 70درصد برنامه های صدا وسیما محتوای اجتماعی دارند اما فاقد پشتوانه پژوهشی کافی می باشد در نتیجه حرکت یک سمت وسویی صدا وسیما نمی تواند در راستای تعیین و تحقق اهداف اجتماعی کافی باشد به همین منظور به ظرفیت های متفاوتی از جمله ظرفیت های موضوعی، کارشناسی وپژوهشی نیاز دارد. 

 

مدیر محترم رادیو جناب آقای پور مقبلان:

60 تا 70درصد برنامه های صدا وسیما محتوای اجتماعی دارند در نتیجه حرکت یک سمت وسویی صدا وسیما نمی تواند در راستای تعیین اهداف کافی باشد در نتیجه ما به ظرفیت های متفاوتی از جمله ظرفیت های موضوعی، کارشناسی، پژوهشی و.. نیازمندیم تا در کنار شما بتوانیم نتایج تحقیقات ومطالعات اجتماعی را بعنوان ویترینی در دید عموم قرار دهیم در راستای تحقق این هدف نیاز هست تا ظرفیت های دو مجموعه از جمله فنی، پشتیبانی و تولید محتوا را به منظور ایجاد یک مرکز با هویت مستقل در کنار هم قرار گیرند.

در این راستا ریاست محترم دانشکده علوم اجتماعی دکتر سهراب دل انگیزان فرمودند:

مسئولیت اجتماعی ما این است که برای جامعه کار کنیم. تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر، حل مسائل و مشکلات تخصصی ارجاع شده که بصورت پروژه های دانشگاهی و دانشجویی انجام می گیرد، بحث وتبادل نظر وهمچنین آموزش های اجتماعی وعمومی از دیگر مسئولیت های دانشگاه می باشد امروز این فرصت برای ما غنیمت است تا ارتباط مورد نظر از طریق کانالی مفید وارزشمند بوسیله صدا وسیما شکل گیرد انشاء الله بتوانیم در این مسیر به منظور پیشبرد اهداف اجتماعی در کنار هم باشیم.در این راستا مقرر شد یک تفاهم نامه همکاری به منظور ایجاد یک استودیو صدا با قابلیت تبدیل به استودیو صدا و تصویر در دانشکده تهیه وامضا شود این مهم از یک سو امکان ارائه خدمات و نظرات کارشناسی اساتید دانشکده های مورد نظر و تولید محتوای آموزشی با قابلیت کارشناسی وتخصصی بیشتری را برای دانشکده بوجود می آورد و از سوی دیگر ارزش کارشناسی وعلمی برنامه های رادیو را افزایش و بهبود می بخشد.                                               

 تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر، حل مسائل و مشکلات تخصصی ارجاع شده که بصورت پروژه های دانشگاهی و دانشجویی انجام می گیرد، بحث وتبادل نظر وهمچنین آموزش های اجتماعی وعمومی از دیگر مسئولیت های دانشگاه می باشد امروز این فرصت برای ما غنیمت است تا ارتباط مورد نظر از طریق کانالی مفید وارزشمند بوسیله صدا وسیما گیرد.