رییس دانشکده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهراب دل انگیزان

 

تلفن:

38363627

آدرس ایمیل:

delangizan@razi.ac.ir

sohrabdeiangizan@gmail.com

معرفی  ریاست دانشکده:

دکترای علوم اقتصادی گرایش های: اقتصاد کلان، اقتصاد شهری و منطقه ای، کسب و کار و خانواده.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی

مرتبه علمی: دانشیار پایه 28

3. اسامی رؤسای پیشین دانشکده:

 

 

 

  1. دکتر مسعود اخوان کاظمی ( از سال 1386 تا  1390)
  2. دکتر خدا مراد مومنی ( از سال 1390 تا 1394)
  3. دکتر فرهاد دانش نیا (1394 تا 1398)
 

 

معرفی ریاست دانشکده

...

پیام ریاست دانشکده

...