رییس دانشکده

  

دکتر فرهاد دانش نیا

 ریاست دانشکده علوم اجتماعی

    دانشیار گروه علوم سیاسی

معرفی ریاست دانشکده

دکتر فرهاد دانش نیا اهل کرمانشاه می باشد. در سال  ۱۳۷۷ در مقطع کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه اصفهان پذیرفته شده و در سال ۱۳۸۱  از این دانشگاه فارغ التحصیل گردید. در همان سال به مقطع کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی راه یافته و در سال ۱۳۸۴ با درجه ممتاز  موفق به اخذ درجه کارشناسی ارشد از دانشگاه مذکور گردید. در سال ۱۳۸۴ با کسب رتبه اول در  آزمون تخصصی دکترای روابط بین الملل دانشگاه شهید بشتی به ادامه تحصیل پرداخته و در سال ۱۳۸۹ درجه دکتری روابط بین الملل گرایش مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل را از دانشگاه مذکور دریافت نمود.  دانش نیا در دوران تحصیل دکتری موفق به دریافت بورسیه دانشگاه شهید بهشتی گردید و به جهت علاقه به خدمت در زادگاه خود و تقاضای انتقال به دانشگاه رازی در سال ۱۳۸۹ به عضویت  هیأت علمی گروه علوم سیاسی  دانشگاه رازی درآمد. از دانش نیا تاکنون تحقیقات مختلفی در حوزه مطالعات توسعه، جهانی شدن و جهان در حال توسعه، مسائل اقتصاد سیاسی شهر، اقتصاد سیاسی انرژی  و دیپلماسی منتشر گردیده است. 

پیام ریاست دانشکده

پیشرفت و بالندگی هر جامعه ای در گروه حضور  اثر بخش و کارآمد دانشگاه است.  دانشگاه در حل و فصل مسائل و تنگاههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و  فرهنگی جامعه، مسئولیت اجتماعی دارد. در این راستا علوم انسانی و به طریق اولی علوم اجتماعی به جهت سروکار داشتن با انسان به مثابه عامل و آمال توسعه، جایگاه و نقش بی بدیلی دارد. در انداختن طرحی نو در چارچوب گفتمان  رهایی بخش انقلاب اسلامی و دستیابی به الگوی از پیشرفت و توسعه متوازن رسالت و دغدغه خطیری است که بیش از هر کانون و نهادی، دانش  پژوهان و دانشمندان علوم اجتماعی را به فکر  و دغدغه مندی وا می دارد. امید است در جهان تشنه الگوی متوازن پیشرفت و رهایی انسان از قیود توسعه نیافتگی و فقر از یک سو و نیز رشد  افراطی از دیگر سو،  دانشگاهیان  به ویژه اساتید و دانش­پژوهان علوم اجتماعی دانشگاه رازی بتوانند ضمن حل و فصل مسائل توسعه استان، تقویت قدرت ملی  و نیز ارتقای دانش پویای بشری موفق به تأییدات الهی باشند