مدیر گروه مشاوره

استادیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی

گروه مشاوره و راهنماییتاریخچه گروه:
گروه مشاوره و راهنمایی در سال ۱۳۷۸ با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی در رشته مشاوره و راهنمایی با توجه به پیچیدگی های شرایط اجتماعی و افزایش مشکلات و گرفتاریهای بشر امروزی در زندگی و به منظور ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی به اقشار و گروههای مختلف جامعه شروع به کار نمود. و در سال ۱۳۹۱ نیز در رشته مشاوره و راهنمایی در دو گرایش خانواده و مدرسه در مقطع کارشناسی ارشد اقدام به پذیرش دانشجو نمود. همچنین در سال ۱۳۹۵ در رشته مشاوره دو گرایش شغلی و توانبخشی در مقطع کارشناسی ارشد اقدام به پذیرش دانشجو نمود.


مقاطع و گرایش ها:
کارشناسی: راهنمایی و مشاوره
کارشناسی ارشد: مشاوره خانواده،مشاوره شغلی،مشاوره توانبخشی،مشاوره مدرسه

کارشناس گروه : خانم یلوه

تلفن تماس: