727

انتصاب دکتر بیژن رضایی به عنوان مسئول کارگروه ارتباط با صنعت و جامعه

 

دکتر محمدنبی احمدی رئیس دانشگاه رازی، طی حکمی دکتر بیژن رضایی عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی کارآفرینی را به عنوان مسئول کارگروه ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه منصوب کرد.

روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی ضمن تبریک به ایشان آرزوی توفیق روزافزون در پناه خداوند منان را برایشان خواستار شد.

 


شناسه : 3471147